Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2017

rebelle
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaweruskowa weruskowa

September 20 2017

rebelle
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadirtyliar dirtyliar

June 17 2017

rebelle
7349 da46 500

May 27 2017

rebelle
0765 dcc8 500
rebelle
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viaheartbreak heartbreak

May 09 2017

rebelle
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
rebelle
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

May 02 2017

rebelle
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viapozakontrola pozakontrola
rebelle
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)

April 10 2017

rebelle
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaweruskowa weruskowa

April 08 2015

rebelle
0088 1667 500
Reposted fromthinredline thinredline viaxclovelyx xclovelyx

March 18 2015

rebelle
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viadzuuli dzuuli

January 31 2015

rebelle
Potrzebuję już wiosny.
— teraz, zaraz, natychmiast
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viajulliett julliett

January 29 2015

rebelle
9539 fbaf
sesja tak bardzo -.-
Reposted fromlabellavita labellavita vialovesweets lovesweets

December 18 2014

rebelle
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viadiedrunk diedrunk

November 01 2014

rebelle

October 29 2014

rebelle
1092 287f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 12 2014

rebelle
Play fullscreen
Znów dzielę pół na pół, szybko zmieniam plan
Nie zrozum mnie źle kiedy nie ma Cię tu

October 11 2014

rebelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl