Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 08 2015

rebelle
0088 1667 500
Reposted fromthinredline thinredline viaxclovelyx xclovelyx

March 18 2015

rebelle
8611 64e8
Reposted fromkosmata kosmata viadzuuli dzuuli

January 31 2015

rebelle
Potrzebuję już wiosny.
— teraz, zaraz, natychmiast
Reposted fromwisniowysad wisniowysad viajulliett julliett

January 29 2015

rebelle
9539 fbaf
sesja tak bardzo -.-
Reposted fromlabellavita labellavita vialovesweets lovesweets

December 18 2014

rebelle
(...) zaufanie do siebie. To jeden z największych życiowych kapitałów: ufać sobie, dam radę.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak nie?
- Dam.
- A jak upadnę?
- To się podniosę.
- A jak się nie podniosę?
- To sobie poleżę
— Jacek Walkiewicz
Reposted fromcasanovared casanovared viadiedrunk diedrunk

November 01 2014

rebelle

October 29 2014

rebelle
1092 287f
Reposted fromnacpanaa nacpanaa

October 12 2014

rebelle
Play fullscreen
Znów dzielę pół na pół, szybko zmieniam plan
Nie zrozum mnie źle kiedy nie ma Cię tu

October 11 2014

rebelle

October 10 2014

rebelle
2243 04a9
Reposted fromjeannee jeannee viadieeine dieeine
rebelle
4995 9f2b
Reposted fromKazeKashi KazeKashi vialovesweets lovesweets
rebelle
2389 817a
Reposted frommiedzwa miedzwa viabrzask brzask

September 26 2014

rebelle
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viadisorderly disorderly

September 21 2014

rebelle
Studiuj i nie przejmuj się zbytnio. Pamiętaj, że przyda ci się w życiu tylko to, czego nie zrozumiesz.
— Eduardo Mendoza
Reposted fromlittlefaith littlefaith viadangel dangel
rebelle
3694 c4f2 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaspita spita

September 19 2014

rebelle
0051 6749 500
Reposted fromboli boli viapaasiak paasiak

August 28 2014

rebelle
1461 416d

August 26 2014

rebelle

August 20 2014

rebelle
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir

July 07 2014

rebelle
6936 7186 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl