Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2014

rebelle
2389 817a
Reposted frommiedzwa miedzwa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 26 2014

rebelle
Ja wtedy myślałam, że coś.
A on nic.
— takie moje szczęście
Reposted fromdepresja depresja viadisorderly disorderly

September 21 2014

rebelle
Studiuj i nie przejmuj się zbytnio. Pamiętaj, że przyda ci się w życiu tylko to, czego nie zrozumiesz.
— Eduardo Mendoza
Reposted fromlittlefaith littlefaith viadangel dangel
rebelle
3694 c4f2 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaspita spita

September 19 2014

rebelle
0051 6749 500
Reposted fromboli boli viapaasiak paasiak

August 28 2014

rebelle
1461 416d

August 26 2014

rebelle

August 20 2014

rebelle
Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.
— Jean-Jacques Rousseau
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamefir mefir

July 07 2014

rebelle
6936 7186 500

July 01 2014

rebelle
0153 dd7f
Reposted fromciemnoscplonie ciemnoscplonie viascorpix scorpix

June 28 2014

rebelle
Reposted fromghasz ghasz viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 04 2014

rebelle

May 27 2014

rebelle
4674 d6ed
Jesteś...
Reposted frombitchcraft bitchcraft viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

May 19 2014

Untitled
Reposted fromweheartit weheartit viaallbest allbest

March 11 2014

rebelle

Utoniesz w moich oczach, potem się zakochasz i będę Ci się śniła po nocach.


March 09 2014

rebelle
8243 7c9d
Reposted fromDavyJones DavyJones viawszystkodupa wszystkodupa

February 26 2014

rebelle

February 24 2014

February 21 2014

rebelle
Niech wreszcie będzie wspaniale.
— Coma
Reposted fromkonwalia konwalia viathefirstdrop thefirstdrop

February 20 2014

rebelle
8035 4aef
Reposted fromimyours imyours vianataliana nataliana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl