Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

rebelle
mężczyzna jest zazdrosny o swoją kobietę,
gdy zdaje sobie sprawę, że ktoś inny mógłby traktować ją lepiej.

May 24 2018

8083 7385 500

energy:

my street

Reposted fromSkydelan Skydelan viadirtyliar dirtyliar

April 06 2018

rebelle
Pieniądze nie dadzą Ci szczęścia, ale możesz za nie kupić pingwina. Widziałeś kiedyś nieszczęśliwą osobę z pingwinem?
Reposted fromxalchemic xalchemic viadirtyliar dirtyliar
rebelle
Reposted fromPoranny Poranny viadirtyliar dirtyliar

January 10 2018

rebelle
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viastuckedinsoul stuckedinsoul

December 30 2017

rebelle
January 1st 2018 is a Monday. A fresh week, a fresh month and a fresh year. If you want to start over I don’t think you can possibly find a better time.
rebelle
5484 f2bd 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viadobby dobby
rebelle
5189 d97a 500
Reposted fromagapka agapka viairmelin irmelin

October 27 2017

rebelle
a gdy będzie źle, nie puść mnie.
— Karmelove- Marcelina ft. Piotr Rogucki
Reposted frommalinowykisiel malinowykisiel viaweruskowa weruskowa

September 20 2017

rebelle
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viadirtyliar dirtyliar

June 17 2017

rebelle
7349 da46 500

May 27 2017

rebelle
0765 dcc8 500
rebelle
7774 31a4
Reposted fromparkaboy parkaboy viaheartbreak heartbreak

May 09 2017

rebelle
Play fullscreen
nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył
szczególnie nad tym miastem
rebelle
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chcę to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa

May 02 2017

rebelle
Nic nie rozumiem, choć wszystko jest jasne
I szukam Cię w tłumie i czuję jak gasnę
— QUEBONAFIDE
Reposted fromSalute Salute viapozakontrola pozakontrola
rebelle
4760 fa39
The Age of Adaline (2015)

April 10 2017

rebelle
6461 2076
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaweruskowa weruskowa

April 08 2015

rebelle
0088 1667 500
Reposted fromthinredline thinredline viaxclovelyx xclovelyx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl